نمایش یک نتیجه

موتور آب لانسین LC100ZB30-5.5Q

تومان23.250.000
موتور آب لانسین LC100ZB30-5.5Q از موتور آب های بسیار مفید در زمین های کشاورزی دور از سیستم برق کشی سراسری می باشد که می توانند به وسیله سوخت بنزین آب را در مسافتی بزرگ در زمین خود پمپاژ نمایند. موتور آب لانسین LC100ZB30-5.5Q با قدرت خود آب را تا دویست و چهل متر منتقل می کند. برای خرید موتور آب لانسین LC100ZB30-5.5Q می توانید سبد خرید خود را در سایت بازار سعدی تکمیل فرمایید.